Ви проходите тест на тему: Повторення. Тест 2

Увага! Якщо ви виконуєте тест на оцінку, обов'язково вкажіть своє прізвище!

Прізвище та ім'я Група Email
1. Скільки існує принципів української орфографії:
2. Які є види орфограм:
3. У якому рядку немає помилки в написанні слів іншомовного походження:
4. Твердість приголосних на письмі позначають букви:
5. Що вивчає орфографія:
6. Слово чеський написано за принципом правопису:
7. У якому рядку немає помилки:
8. Чи ставиться апостроф після р:
9. Позначте рядок, у якому всі слова з апострофом записано за алфавітом:
10. В орудному відмінку якого слова з’явиться апостроф:
11. Якою повинна бути вимова приголосного звука перед апострофом:
12. У якому рядку не в усіх словах треба поставити апостроф:
13. Що таке орфограма:
14. Після якої морфеми стоїть апостроф у слові Мін’юст:
15. Чому не ставиться апостроф у слові мавпячий:
16. Яке з тверджень є помилковим:
орфографія встановлює:
17. У якому рядку допущено орфографічну помилку:
18. Після яких букв ставиться апостроф:
19. Яким знаком є апостроф:
20. Після якого префікса може стояти апостроф: