Ви проходите тест на тему: Спрощення приголосних звуків. И, І, Ї у словах іншомовного походження. Тест 1

Увага! Якщо ви виконуєте тест на оцінку, обов'язково вкажіть своє прізвище!

Увага! Час для тестування обмежено: 15 хвилин!

Прізвище та ім'я Група Email
1. Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться літера о :
2. У якому рядку не треба на місці пропуску вставляти Т:
3. У якому з буквосполучень відбувається спрощення:
4. Яким реченням-підказкою можна керуватися при написанні И, І, Ї в словах іншомовного походження:
5. Якому принципу українського правопису підлягає написання И, І, Ї в словах іншомовного походження:
6. Який розділ науки про мову вивчає тему «Спрощення в групах приголосних»:
7. Іншомовні слова якого рядка належать до лексем церковного вжитку:
8. Позначте рядок, у якому всі іменники іншомовного походження належать до жіночого роду:
9. Які слова належать до винятку з правила про спрощення в групах приголосних:
10. У якому рядку правильно перекладено з російської мови слово постный:
11. Які ознаки іншомовних слів яскраво виражено в слові амфітеатр:
12. Від іменників якого рядка можна утворити прикметники, зберігши останній приголосний звук основи:
13. У якому рядку правильно записано всі буквосполучення, у яких відбувається спрощення в групах приголосних:
14. У якому рядку у власних назвах треба вставити и:
15. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних, що позначається на письмі:
16. Запозичення з латинської мови записано в рядку:
17. Що таке спрощення в групах приголосних:
18. На які голосні звуки найчастіше починаються слова іншомовного походження:
19. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження пропущена буква и :
20. У якому рядку в усіх словах треба вставити Ї: