Ви проходите тест на тему: Спрощення приголосних звуків. И, І, Ї у словах іншомовного походження. Тест 1

Увага! Якщо ви виконуєте тест на оцінку, обов'язково вкажіть своє прізвище!

Увага! Час для тестування обмежено: 15 хвилин!

Прізвище та ім'я Група Email
1. Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних, що позначається на письмі:
2. Що таке спрощення в групах приголосних:
3. Позначте рядок, у якому в усіх словах пишеться літера о :
4. На які голосні звуки найчастіше починаються слова іншомовного походження:
5. У якому з буквосполучень відбувається спрощення:
6. У якому рядку правильно перекладено з російської мови слово постный:
7. Якому принципу українського правопису підлягає написання И, І, Ї в словах іншомовного походження:
8. У якому рядку не треба на місці пропуску вставляти Т:
9. Який розділ науки про мову вивчає тему «Спрощення в групах приголосних»:
10. Яким реченням-підказкою можна керуватися при написанні И, І, Ї в словах іншомовного походження:
11. У якому рядку в усіх словах треба вставити Ї:
12. У якому рядку правильно записано всі буквосполучення, у яких відбувається спрощення в групах приголосних:
13. Позначте рядок, у якому всі іменники іншомовного походження належать до жіночого роду:
14. Які слова належать до винятку з правила про спрощення в групах приголосних:
15. Іншомовні слова якого рядка належать до лексем церковного вжитку:
16. У якому рядку у власних назвах треба вставити и:
17. Від іменників якого рядка можна утворити прикметники, зберігши останній приголосний звук основи:
18. Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження пропущена буква и :
19. Які ознаки іншомовних слів яскраво виражено в слові амфітеатр:
20. Запозичення з латинської мови записано в рядку: